HISTORIER OM MØNTER OG SEDLER

Danmarks hyggeligste og anderledes hjemmeside om mest danske mønter og pengesedler.

Først lidt om mig selv. Jeg har efterhånden samlet på danske årgangsmønter og pengesedler i over 30 år og derigennem fået erfaring med bl.a. kvalitetsvurdering af mønter mv. Derudover kan jeg lide at lave hjemmesider.

Igennem alle disse år oplever man sjove eller interessante historier og facts om specielle mønter og pengesedler. Jeg vil her skrive om de mest underfundige og interessante. Der vil stille og roligt komme nye til.

Hvis du selv har en god historie med interesse fra andre, er du velkommen til at skrive til mig, og få den med her på siden – skriv venligst på e-mail: abcoins.dk@gmail.com

Historie fra en norsk møntsamler

Morsom historie fra et av mine besøk hos Mynt- og Frimerkehandler Knud Frost i Stavanger i slutten av 1980-tallet:

Frost var født i København (høyst sannsynlig) i 1941, men kom av en eller annen grunn til Stavanger på 70-tallet (gift med en Stavangerdame), og i tillegg til sin butikk på Bergelandsgaten i sentrale Stavanger grundet han «Stavanger og Rogaland Myntklubb», der han var formann i mange år. Rykter sier at han opprinnelig var smed til in profesjon, men det har jeg ikke klart å dokumentere. Likevel virker dette sannsynlig, da han var stor til kroppsbygging og hadde usedvanlig store never, slik som man forventer på en smed.

Han skaffet seg også ekstra inntekter ved å fungere som maskinist på den lokale kinoen. Han røket dog store mengder cigarretter, og førte dessverre en generelt usunt livsstil, som etter hvert tog livet av ham, da han døde etter hjerteinfarkt på Stavanger Universitetssykehus sommeren 2012. Butikken ble derfor nedlagt, da ingen etterfølger meldte seg. Så til historien: 

Jeg spurte altså Frost om han kunne fremskaffe en norsk 10-Krone 1964 minnemynt (Eidsvoll 150 år) i perfekt, usirkulert kvalitet: Da disse store, tunge mynter i sin tid ble distribuert løse i store sekker, har samtlige eksemplar i praksis pådratt seg en eller annen form for defekt, slik som småhakk, rids eller kantstøtt. Dette var jeg imidlertid ikke helt klar over på den tiden, men ut fra erfaringene mine, virket dette faktum høyst rimelig. Frost ser meg da dypt inn i øynene mine og svarer vennlig men bestemt (på dansk): « – Du må passe på, slik at du ikke kommer til å se spøkelser!». Svaret var meget lærerik for mitt vedkommende, da jeg tok lærdom om ikke å ha urealistiske forventinger til kvalitet på enkelte utgaver. 10 Kr Sverige 1972 er også et utmerket eksempel på dette fenomen.

OFFERMARK – 1/6 rigsdaler 1808

Offermarken er en spændende historisk mønt.

På mønten står “Frivilligt offer til fædrenelandet”, hvilket er en glimrende betegnelse for mønten.

I 1807 angreb englænderne København og “stjal” hele Danmarks flåde. Tabet af flåden var en katastrofe for Danmark med den store kystlinje vi har. Derfor blev der lavet en landsindsamling, hvor alle kunne komme med hvad de kunne undvære. Der var stor offervillighed i befolkningen, da man var klar over betydningen af ikke at have en flåde. Den landsomfattende indsamling indbragte for 700.000 Rigsdaler dansk courant i sølv, for det meste i form af sølvtøj.  Sølvet blev omsmeltet og der blev præget ca. 60.000 af mønten på billedet. Mønten er ret almindelig, da mange gemte dem, som vi nu gemmer erindringsmønterne.

Ekstra kuriosum: For at bygge nye skibe blev det fældet et stor antal egetræer. Til erstatning blev der plantet nye egetræer i 1808 og da der går ca. 200 år før de er klar til brug, blev træerne meldt klar til brug til Kongehuset omkring år 2000.

Du kan læse mere om mønten på Danske Mønts fantastiske hjemmeside om danske mønter: Tryk her

Falskmøntneri og forunderlige straffe

Igennem tiderne har der altid være hårde straffe for falskmøntneri samt for forfalskning af pengesedler, da det kan ødelægge hele økonomiinfrastrukturen, hvis befolkningen ikke kan stole på pengenes værdi.

I 1700 tallet var det ikke ualmindeligt med dødsstraf eller afhuggede lemmer. Nu er straffen op til 12 års fængsel.

Den mest spetakulære sag var fra 1770’erne, hvor tre hovedmænd (Børgesen, Lassegaard og Schmidt) blev taget i at forfalske et stort antal 10-, 50- og 100-rigsdalersedler.

50 rigsdaler 1777 – billede er lånt fra Dansk Mønts fantastiske hjemmeside om Danske mønter og sedler. Se mere her

De blev alle tre dømt til dødsstraf, dog formildede kongen straffen, så kun en af dem skulle lide døden, mens de to andre måtte nøjes med en livtidsstraf. Hvem skulle så af med livet? Det blev afgjort ved terningekast.  Ved første kast kastede Lassegaard 10 og de to andre 9 (jeg går ud fra der må være 2 terninger). Lassegaard reddede dermed livet, men Børgesen og Schmidt skulle igen kaste dødsterningerne. Schmidt tabte og blev efterfølgende henrettet. 

Andre kendte tilfælde iflg. Wikipedia er Niels Heidenreich, som fik en dødsdom for at have eftergjort 55 en-rigsdalersedler, men blev frigivet allerede i 1795 – hvorpå han i 1802 stjal og omsmeltede Guldhornene.

Nicolaus Fischer var en købmand fra Danzig, som i januar 1793 blev arresteret i Jylland, sigtet for at have udgivet falske 5 rigsdalere (hvide kurantbanksedler). Ved anholdelsen var han i besiddelse af næsten 400 falske sedler, samt diverse stempler, og blev sigtet for fremstilling af sedlerne. Højesteretsdommen lød på afhugning af højre hånd, men kongen formildede det til tugthus på ubestemt tid. I stedet blev Nicolaus Fischer i 1801 deporteret til Trankebar. I rigsarkivet findes 224 af hans sedler.