HISTORIER OM MØNTER OG SEDLER

Danmarks hyggeligste og anderledes hjemmeside om mest danske mønter og pengesedler.

Først lidt om mig selv. Jeg har efterhånden samlet på danske årgangsmønter og pengesedler i over 30 år og derigennem fået erfaring med bl.a. kvalitetsvurdering af mønter mv. Derudover kan jeg lide at lave hjemmesider.

Igennem alle disse år oplever man sjove eller interessante historier og facts om specielle mønter og pengesedler. Jeg vil her skrive om de mest underfundige og interessante. Der vil stille og roligt komme nye til.

Hvis du selv har en god historie med interesse fra andre, er du velkommen til at skrive til mig, og få den med her på siden – skriv venligst på e-mail: abcoins.dk@gmail.com

OFFERMARK – 1/6 rigsdaler 1808

Offermarken er en spændende historisk mønt.

På mønten står “Frivilligt offer til fædrenelandet”, hvilket er en glimrende betegnelse for mønten.

I 1807 angreb englænderne København og “stjal” hele Danmarks flåde. Tabet af flåden var en katastrofe for Danmark med den store kystlinje vi har. Derfor blev der lavet en landsindsamling, hvor alle kunne komme med hvad de kunne undvære. Der var stor offervillighed i befolkningen, da man var klar over betydningen af ikke at have en flåde. Den landsomfattende indsamling indbragte for 700.000 Rigsdaler dansk courant i sølv, for det meste i form af sølvtøj.  Sølvet blev omsmeltet og der blev præget ca. 60.000 af mønten på billedet. Mønten er ret almindelig, da mange gemte dem, som vi nu gemmer erindringsmønterne.

Ekstra kuriosum: For at bygge nye skibe blev det fældet et stor antal egetræer. Til erstatning blev der plantet nye egetræer i 1808 og da der går ca. 200 år før de er klar til brug, blev træerne meldt klar til brug til Kongehuset omkring år 2000.

Du kan læse mere om mønten på Danske Mønts fantastiske hjemmeside om danske mønter: Tryk her

Falskmøntneri og forunderlige straffe

Igennem tiderne har der altid være hårde straffe for falskmøntneri samt for forfalskning af pengesedler, da det kan ødelægge hele økonomiinfrastrukturen, hvis befolkningen ikke kan stole på pengenes værdi.

I 1700 tallet var det ikke ualmindeligt med dødsstraf eller afhuggede lemmer. Nu er straffen op til 12 års fængsel.

Den mest spetakulære sag var fra 1770’erne, hvor tre hovedmænd (Børgesen, Lassegaard og Schmidt) blev taget i at forfalske et stort antal 10-, 50- og 100-rigsdalersedler.

50 rigsdaler 1777 – billede er lånt fra Dansk Mønts fantastiske hjemmeside om Danske mønter og sedler. Se mere her

De blev alle tre dømt til dødsstraf, dog formildede kongen straffen, så kun en af dem skulle lide døden, mens de to andre måtte nøjes med en livtidsstraf. Hvem skulle så af med livet? Det blev afgjort ved terningekast.  Ved første kast kastede Lassegaard 10 og de to andre 9 (jeg går ud fra der må være 2 terninger). Lassegaard reddede dermed livet, men Børgesen og Schmidt skulle igen kaste dødsterningerne. Schmidt tabte og blev efterfølgende henrettet. 

Andre kendte tilfælde iflg. Wikipedia er Niels Heidenreich, som fik en dødsdom for at have eftergjort 55 en-rigsdalersedler, men blev frigivet allerede i 1795 – hvorpå han i 1802 stjal og omsmeltede Guldhornene.

Nicolaus Fischer var en købmand fra Danzig, som i januar 1793 blev arresteret i Jylland, sigtet for at have udgivet falske 5 rigsdalere (hvide kurantbanksedler). Ved anholdelsen var han i besiddelse af næsten 400 falske sedler, samt diverse stempler, og blev sigtet for fremstilling af sedlerne. Højesteretsdommen lød på afhugning af højre hånd, men kongen formildede det til tugthus på ubestemt tid. I stedet blev Nicolaus Fischer i 1801 deporteret til Trankebar. I rigsarkivet findes 224 af hans sedler.

Pengesedler – med specielle og interessante seddelnumrer

Alle typer pengesedler vil have fortløbende seddelnummer, hvorfor der vil være sedler med ens tal eller andre sjove talfølger, der for nogle samlere er meget attraktive sedler at samle på – eksempler:

 • 1111111
 • 2222222
 • 3333333
 • 4444444
 • 5555555
 • 6666666
 • 7777777
 • 8888888
 • 9999999
 • 1234567
 • 7654321
 • 1234321
 • 4321234

Sedlerne er meget sjældne og kan opnå priser på 10 – 100 gange mere end en tilsvarende seddel.

Created with GIMP

Andre særlige sedler er se såkaldte erstatningssedler. Defekte sedler bliver i kvalitetskontrollen fjernet og erstattet af en eller flere erstatningssedler. Hvis der kun var en seddel, der blev udskiftet blev den udskiftet med en seddel med serienummer, der ender på “0K”. Hvis der er flere defekte sedler i nummerserien, udskiftes de med sedler, hvor serienummeret ender på “0J”. Derfor er “OK” sedler meget mere sjælnere end “OJ” sedler. “OJ” sedler er ca. 2 – 4 gange mere værdi og “OK” sedler 5 – 15 gange mere værd.

En tredje type attraktive seddelnumrer, er sedler med meget lavt seddelnummer. Ovenfor kan man se en af de allerførste trykte eksemplarer af skillemøntsedlen fra 1914. Igen kan disse opnå meget højere priser end de normale.